Producten

FlexFinder

FlexFinder

Uw collega vinden op de nieuwe werkvloer met iBeacon

Lees meer...

Map Melder

Map Melder

Op locatie data ontsluiten en bewerken

Lees meer...

Map App

Map App

Snel inzage in al uw projecten via de tablet of smartphone

Lees meer

Maatwerk

Maatwerk

Combineer de beste elementen tot de beste app

Lees meer...

FlexFinder

Uw collega vinden op de nieuwe werkvloer met iBeacon
Met FlexFinder vindt u snel een collega of vrije werkplek op de nieuwe werkvloer. Voor veel grote organisatie biedt "het nieuwe werken" interessante voordelen, maar hoe vindt u snel een collega of een vrije werkplek? FlexFinder maakt het mogelijk om per ruimte actueel inzicht te krijgen in hoe druk het is of te bepalen wie waar is gaan zitten. Zo heeft u snel een werkplek of kunt u gemakkelijk even overleggen met uw collega.

Het FlexFinder systeem werkt op basis van iBeacon technologie waarmee de locatie binnen een gebouw kan worden vastgesteld. Het systeem bestaat uit iBeaconzenders en de FlexFinder app. Installatie is eenvoudig en vereist geen aanpassingen aan de werkomgeving. Wilt u ook weer overzicht op de nieuwe werkvloer? Maak dan nu een afspraak voor een verkennend gesprek.

Melder

Op locatie data ontsluiten en bewerken
Meld apps maken het mogelijk om burgers te betrekken bij uw organisatie, maar ook om medewerkers in het veld data op te laten vragen en direct aan te laten passen. Met een Meldapp is het mogelijk om op locatie een melding te doen voorzien van een foto, e-mail adres en gps coordinaten. Of het nu gaat om het beheer van dijken, boeien, sloten, bomen, grenspalen, speeltuinen of andere assets in de openbare ruimte. Meldingen kunnen ontvangen worden in een database, een CMS, een centrale meldkamer of als e-mail bericht via een al bestaand email adres.

De Meldapp maakt het mogelijk om op locatie melding te doen via de kaart. Meldingen kunnen worden gemaakt door burgers of uw eigen medewerkers. Vervolgens worden ze automatisch verwerkt in een willekeurige backend.

Voor het waterschap Rijnland ontwikkelde 2CoolMonkeys de peilwaterregistratie app waarmee ook offline gewerkt kan worden. Nadat de medewerker de meterstand heeft genoteerd, door het aantikken van de peilwaterstok op de kaart, wordt deze automatisch gedeeld met de centrale database.

PastedGraphic-9

Map App

Inzicht in een complexe buitenwereld
De Map App geeft op een toegankelijke wijze snel inzicht in het belang van het bestaan van uw organisatie. Door het inzetten van een kaart zien gebruikers direct welke projecten, objecten, of andere activiteiten uw organisatie initieert om uw stakeholders tevreden te stellen.

Voor de Waterschappen Scheldestromen en Roer en Overmaas ontwikkelde 2CoolMonkeys handige Map Apps. Met de apps geven deze organisaties burgers op een snelle en toegankelijke wijze inzicht in de projecten die worden geïnitieerd om de leefomgeving te verbeteren of de voeten droog te houden.

De stippen laten de locatie zien en in de pop-up is alle informatie over het werk te lezen. De status laat zien of het project helemaal op schema ligt (groen), van schema dreigt af te raken (oranje) of niet meer op schema ligt (rood). Iedere maand verversen we de gegevens zodat altijd de actuele stand van zaken te zien is.

Maatwerk

Combineer de beste elementen
Maatwerk maakt het mogelijk om de beste elementen te combineren tot de app voor uw organisatie. Ontwikkel een app voor specifieke interne werkprocessen of om een bepaalde doelgroep te bereiken. Met maatwerk apps zijn de mogelijkheden oneindig en past de app altijd naadloos op uw werkprocessen of in uw communicatie strategie.

De Informatieveiligheid app voor ICTU is ontwikkeld als aanvulling op de informatieveiligheid workshops voor hoge ambtenaren welke zijn ingesteld in opdracht van Minister Plasterk. De app bestaat uit een game, zelftest, checklists en instructie videos. De ontwikkeling is uitgevoerd in een iteratief traject op basis van SCRUM waarbij de visuele invulling is aangeboden door een partner van ICTU. De app maakt werknemers van de overheid bewust over, en brengt het belang van informatieveiligheid op een juiste manier onder de aandacht.